Gwarancja Ubezpieczeniowa / wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki

Gwarancja Ubezpieczeniowa / wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki

01.06.2016 uzyskaliśmy gwarancję ubezpieczeniową o numerze GT 124/2016.

02.06.2016 zostaliśmy wpisani do Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pod numerem 282.

Certyfikat gwarancja