Gwarancja Ubezpieczeniowa

Gwarancja Ubezpieczeniowa

01.06.2017 uzyskaliśmy gwarancję ubezpieczeniową o numerze GT 181/2017.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pod numerem 282.

Gwarancja 2017 2018